Αντιμετώπιση και θεραπεία
Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση
Η αντιμετώπιση του μεταστατικού καρκίνου του μαστού γίνεται με την χειρουργική επέμβαση, την ακτινοβολία, αλλά κυρίως με την ορμονοθεραπεία την χημειοθεραπεία και τους νεότερους παράγοντες και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες.
Από τι εξαρτάται η επιλογή της θεραπείας
Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τους προγνωστικούς και προβλεπτικούς παράγοντες κάθε μίας ασθενούς.
Προχωρημένος Καρκίνος μαστού: διαχείριση των παρενεργειών της θεραπείας
Πως μπορώ να συμμετάσχω στις κλινικές μελέτες
Στην εποχή μας υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά αξιόλογα και επιτυχημένα φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.
Τι είναι οι κλινικές μελέτες
Οι κλινικές μελέτες αποτελούν θεραπείες που διαφέρουν από τις ευρέως αποδεκτές θεραπείες. Στην περίπτωση του εκτεταμένου καρκίνου μαστού, αφορούν στη μελέτη νέων φαρμάκων, καθώς και στη μελέτη νέων δόσεων, σχημάτων, ανταπόκρισης στη θεραπεία και νέων τύπων υποστηρικτικής θεραπείας. Μια κλινική μελέτη μπορεί επίσης να είναι μια έρευνα της άποψης των ασθενών για τη θεραπεία τους και της ποιότητας ζωής τους.