Ιστορίες γυναικών
Αυτό που σίγουρα έχω μάθει, είναι να παλεύω
Δεν παίρνω τίποτα σαν δεδομένο