Ψυχολογική υποστήριξη
Ψυχολογικές επιπτώσεις και αντιμετώπιση
Παρά την πρόοδο των θεραπειών στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ένα ποσοστό των γυναικών που νοσούν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει μια διάγνωση προχωρημένου καρκίνου του μαστού.
Αλλαγές που χρειάζεται να προσέξω
Παρακάτω θα βρείτε σημάδια που θα πρέπει να σας προειδοποιήσουν ώστε να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό.
Ψυχοθεραπευτικές Παρεμβάσεις