Τι θέλω από εσένα γιατρέ μου
Ο ίδιος ο γιατρός μου δεν με εγκαταλείπει αλλά πολεμάει στο πλάι μου